Stenda prej çeliku e veshur me bazë inox dhe 5 rrota plastike, njëra me frena.
Lartësia e rregullueshme nga 60 në 95 cm.
Tas inox Ø 32 cm, me kapacitet 4 l i përfshirë.
Baza Ø 65 cm