Kompleti i nebulizatorit: maskë fytyre për të rritur dhe fëmijë, tub PVC, llambë, dhëmbëza hundore, gojë

E përputhshme me: të gjithë nebulizatorët