Grykë letre (të disponueshme) të përshtatshme për shumicën e markave të spirometrave dhe matësve të pikut të rrjedhës.
Paketuar individualisht në qese transparente.
• Materiali: letër
• Madhësia (Ø int x Ø est x h): 2,8 x 3 x 6,5 cm (të rritur)
• Për SP-10
• E përputhshme me: Vitalograf Micromedical, Mir Ferraris (Koko legend) Cardiette