Kaliper ekonomik, por i saktë dhe i saktë me palosje lëkure për përdorim profesional, i prodhuar në Itali. Mat trashësinë e palosjeve të lëkurës mbi trup, bazuar në karakteristikat e zhvilluara nga Tanner dhe Whitehouse:
– presioni në palosje: përafërsisht 10 g/mm2
– Sipërfaqja e kontaktit në palosje: përafërsisht 6 x 11 mm

Kjo pajisje lejon një vlerësim të saktë të gjendjes ushqyese dhe shpërndarjes sektoriale të indit dhjamor. Ngre një palosje të lëkurës me gishta dhe mat trashësinë e saj me pincë: në skajin e sipërm një shkallë në milimetra dhe një shigjetë mat palosjen e lëkurës (triceps, muskujt nënskapular, etj…) me një saktësi prej rreth ½ mm. Shiritat me ngjyra të vendosura pranë shkallës lejojnë një krahasim të njëkohshëm të vlerës së matur me përqindjet referente që lidhen me burrat dhe gratë. Ky informacion përfshihet në manualin e dhënë me njësinë dhe lehtëson interpretimin e vlerave.

Këshillohet në dietologji, kardiologji, mjekësi sportive, mjekësi estetike, gjinekologji, pediatri etj.