2 manivele per te levizur shpinen dhe kembet.
Lartësia fikse e shtratit.
Panele druri.
Montim, çmontim, transport i lehtë dhe i shpejtë.
Përmasat e brendshme M = 200cm, P = 90cm, Y = 50cm
Pesha maksimale e lejuar 125 kg