Leter shtrati Rulon –
Gjeresia 55cm
Gjatesia 40m
Paketimi pako: 3 rulona