PA FENOLI: krejtësisht pa fenole, ai i siguron përdoruesit siguri maksimale
E përputhshme me modelet e mëposhtme të EKG:
Prodhuesi i EKG-së:
Modeli: 600G
Specifikimet teknike
Lloji: rrotull
Gjerësia: 110 mm
Gjatësia: 20 m
Shënues: jo
Rrjeti: portokalli