PA FENOLI: krejtësisht pa fenole, ai i siguron përdoruesit siguri maksimale
E përputhshme me modelet e mëposhtme të EKG:
Compatible with the following models of ECG:
• BIOCARE
– iE3
• BIOLIGHT
– BLT
– 1203A
– E 30
• BIOSET-HORMAN
– 3800
• COMEN
– CM300
• CONTEC
– 300G
– 300GT

Specifikimet teknike
Lloji: rrotull
Gjerësia: 80 mm
Gjatësia: 20 m
Fletët: –
Shënues: jo
Rrjeti: portokalli