Sonda konvekse 3,5 MHz

• Kodi Mindray: 35C50EB
• Metoda e skanimit: Konveks
• Frekuenca kryesore: 3.5
• Gjerësia e brezit të sondës: 2.0 – 5.0