Sonda lineare 7,5 MHz.

• Kodi Mindray: 75L38EB
• Metoda e skanimit: Linear
• Frekuenca kryesore: 7.5
• Gjerësia e brezit të sondës: 5.0 – 10.0