SP-10 SPIROMETER XHEPI
Spirometër portativ xhepi me ekran të madh TFT për të shfaqur qartë numrat dhe grafikët e rrjedhës.
Matni në mënyrë sinkronike FVC, PEF, FEV1, FEV1%, FEF25, FEF2575, FEF75.
Mbështet dëshminë e diagnozës sipas vëllimit dhe shfaqjes së grafikut të shkallës së rrjedhës. Vlerat e parashikuara të integruara.
Bateria e integruar e karikueshme e litiumit dhe ekrani i fuqisë së baterisë.
Furnizohet me kabllo USB për lidhjen me PC, karikues baterie dhe softuer për të llogaritur të dhënat dhe analizuar trendin.
Specifikimet teknike
Vëllimi maksimal: 10 l
Saktësia e volumit: ±3% ose 50 ml cilado qoftë më e madhe
Gama e rrjedhjes: 1 l/sek – 16 l/sek
Saktësia e rrjedhës: ±10% ose 0,3 l/sek cilado që të jetë më e madhe
Parametrat: FVC, FEV1, PEF, FEV1%, FEF25, FEF2575, FEF75
CE 92/42 – EMC grupi I i klasës B – lloji i mbrojtjes BF
Aksesorë standardë
Bateria e brendshme litium
kabllo USB
Program kompjuterik (gjuhë angleze)
Manuali i përdorimit: GB, FR, IT, ES.