Prodhuar nga gome natyrale. Më e zakonshme
mbushës pipete për të gjitha llojet e pipetave deri në 100 ml vëllim.
. Modeli universal mund të përdoret deri në pipeta 100 ml.
Evakuimi mund të bëhet lehtësisht duke shtypur të lidhur
valvola automatike. Ofron një përdorim të lehtë me një dorë. Shtypja
valvula e lëngut tërhiqet deri në nivelin e dëshiruar, shpërndahet
pjesërisht ose e fryrë.