Stetoskopët tradicionalë të aluminit, të lehtë dhe të besueshëm.
Diafragma e gjoksit Ø 43,5 mm
Unazë bronzi binaural, jo ftohëse.
Tub: gjatësi 62 cm, int. Ø 4 mm, ek. Ø 8 mm.
PA LATEX