Rezervuari i ujit është prodhuar nga rezistenca ndaj kavitacionit, pa probleme dhe çelik inox rezistent ndaj korrozionit.
Funksionet e alarmit dhe të kohëmatësit mund të kontrollohen automatikisht me tastierë membranore me panel dixhital LED.
Dizajni i integruar i ngrohësit siguron nxehtësi homogjene shpejtësia e shpërndarjes dhe mundëson ngrohjen e shpejtë.
Teknologjia e integruar e temperaturës PID mundëson të shkëlqyera kontrolli i ngrohjes nga ambienti +5°C deri në 99°C me saktësi të +/- 0,1°C.
Mbrojtje e integruar nga mbinxehja me qark alarmi automatikisht fiket ngrohjen në rast të mbinxehjes.
Kohëmatësi automatik me funksione alarmi zanor dhe vizual mundëson funksionimin selektiv si modalitet “të vazhdueshëm” ose 99 minuta e 99 orë.
Tabaka e poshtme e shpuar mbron elementin ngrohës dhe sensor temperature.
Dorëzuar i kompletuar me kapak inox të tipit të sheshtë.