Peshoree lëvizshme, praktike, e lehtë.
Shkarko katalogun e specifikime ne Anglisht:
Katalog specifikime FCE 6K2N