Me një gamë të gjerë matjeje ofron një matje të saktë
dhe përcaktimi i indeksit të thyerjes dhe vlerave Brix të lëngut
mostrat.
Dizajni i lëvizshëm, me peshë të lehtë, kompakt garanton shpejt dhe
matjet e lehta gjithashtu eliminojnë gabimet në leximin.
Funksionimi është jashtëzakonisht i thjeshtë: vetëm me disa pika
mostra garanton matje të shpejta dhe të besueshme.
Kontrolli dhe kalibrimi i pikës zero mund të bëhet me ujë.
Burimi i dritës LED rreth prizmit paralajmëron përdoruesin gjatë
procesi i kalibrimit ose matjes.
E thjeshtë dhe e lehtë për t’u ndryshuar matje nga % Brix në
indeksi i thyerjes. Karakteristika me temperaturë automatike
kompensim (ATC).

Diapazoni i matjes Brix 0 – 95 %
Diapazoni i matjes indeksi i thyerjes 1,3330 – 1,5400
Ndarje Brix / RI – 0,1 / 0,0001
ATC- Po