Peshore precizioni cilësore me rregullim të brendshëm automatik, gjithashtu me miratim të tipit EC

Shkarko katalogun e specifikime ne Anglisht:
Katalog Specifikimesh EWJ_600-2SM