Një alternativë praktike për matje praktike por të shpejtë të
përqendrimet e lëngjeve.
Dizajni i lëvizshëm dhe i dorës mundëson si laborator ashtu edhe
aplikimet në terren.
Modelet me kompensim automatik të temperaturës janë
posaçërisht i përshtatshëm për përdorim në terren.
Me okular fokusues me syze të buta gome për reduktim
depërtimi i dritës së humbur dhe gjithashtu shmangia e gërvishtjeve në spektakël
lente.
Kalibrimi bëhet lehtësisht duke rrotulluar vidën e rregullimit
Gama e matjes Brix 0 – 80 %
Ndarja 0,5 %
ATC po